header image
Koppány

 

The new novel of Robert Gyula Cey-Bert (October 2014):

KOPPÁNY - The Fighter of the Light  


Cey-Bert Róbert Gyula új történelmi regénye (2014 október): 

KOPPÁNY - A Fény Harcosa 

 

 Image

The true Koppány

Koppány is a tragic, forgotten and misinterpreted hero of the Hungarian history. His life and death is overshadowed by the black curtain of defamation. This book will pull down the more than thousand years old veil and show the true Koppány, the freedom hero, who fights for the values of the nation. 

The author describes the main character as well as his friends and opponents through interesting and exciting series of events, their philosophy, their mental and spiritual attitude and the psychological background of their decisions. We will get to know the special love story of Koppány and his wife, Napsugár (Sunshine), the uncle of Koppány, his mentor, chief-priest of Somogy country and the Bavarian Lothar bishop, first Christian bishop of Somogy country, his wisdom of patient, religious welcoming and rejection of social exclusion, and the best friend of Koppány, Styepan, the king of Croatia and Tonuzóba, leader of the Pechenegs; and the understanding and family loving attitude of chieftain Géza with his future successor to Koppány.   

Stephan (István) did not necessarily belong to the group of opponents of Koppány, despite the fact that from his young age, German priests taught him and tried everything, that their disciple sees the ancient Hungarian values and traditions as paganism.

The fiercest opponent of Koppány was Ebhart, German abbot, who supervised the education of Stephan, who succeeded to turn Sarolt, Stephen’s mother onto his side  against Koppány. Ebhart chief abbot and his priests, - following the orders of the elderly Adelheid Empress and her grandson, Otto the III. German-Roman Emperor - successfully organized the conspiracy against Koppány, of which main element is the marriage of Stephan with Giselle, Bavarian Princess. Giselle´s choice was not by accident, the princess was grown up in a hateful, anti-pagan and anti-Hungarian atmosphere. Her grandfather was Henry the I., Duke of Bavaria, who treacherously ambushed the Hungarian leaders Bulcsú and Lél after the battle of Augsburg in 955, disrespecting the diplomatic rules and brutally executed them. The father of Giselle, Henry the II., Duke of Bavaria is called in German history also as Henry the Quarrelsome, who was well-known for his unwavering hatred against the Hungarians. Ultimately Koppány stood in the way of the interest of the German Empire. It´s obvious, that the real reason behind the conflict of Koppány and Stephan was not whether accepting Christianity or not. The question was already decided during the reign of Lord Géza (971-997).
The royal clan - including Koppány and his family- as well as the vast majority of the Hungarian aristocrats decided to adapt to the changed European environment and take on the Christianity. The question was merely what kind of Christianity will they accept. A Christianity dictated by the Germans and western high priests, where the values of the nations are underlined to the German and western religious and secular powers or a Christianity, where the interest of the nations are put in front of the western interest?   
 
The Foundation Letter of Pannonhalma (997) clearly clarified the real cause of the conflict between Koppány and Stephan, it was not the conflict between Paganism - Christianity, but the hunger for power, the battle between Germans and Hungarians. "When the battle broke out between the Germans and Hungarians, the great thunder has began, as the County of Somogy desired to pursue my Fathers chair..." 
The war between German-Hungarian was the war because of interest, to acquire the income and goods of Hungary, which the Christian church could organize the most efficient way. Ebhart chief abbot and his priests, - following the orders of the elderly Adelheid Empress and her grandson, Otto the III. German-Roman Emperor - successfully organized the conspiracy against Koppány, of which main element is the marriage of Stephan with Giselle, Bavarian Princess. Giselle´s choice was not by accident, the princess was grown up in a hateful, anti-pagan and anti-Hungarian atmosphere. Her grandfather was Henry the I., Duke of Bavaria, who treacherously ambushed the Hungarian leaders Bulcsú and Lél after the battle of Augsburg in 955, disrespecting the diplomatic rules and brutally executed them. The father of Giselle, Henry the II., Duke of Bavaria is called in German history also as Henry the Quarrelsome, who was well-known for his unwavering hatred against the Hungarians. Ultimately Koppány stood in the way of the interest of the German Empire. It´s obvious, that the real reason behind the conflict of Koppány and Stephan was not whether accepting Christianity or not. The question was already decided during the reign of Lord Géza (971-997).
 
The royal clan - including Koppány and his family- as well as the vast majority of the Hungarian aristocrats decided to adapt to the changed European environment and take on the Christianity. The question was merely what kind of Christianity will they accept. A Christianity dictated by the Germans and western high priests, where the values of the nations are underlined to the German and western religious and secular powers or a Christianity, where the interest of the nations are put in front of the western interest?   
 
The Foundation Letter of Pannonhalma (997) clearly clarified the real cause of the conflict between Koppány and Stephan, it was not the conflict between Paganism - Christianity, but the hunger for power, the battle between Germans and Hungarians. "When the battle broke out between the Germans and Hungarians, the great thunder has began, as the County of Somogy desired to pursue my Fathers chair..." The war between German-Hungarian was the war because of interest, to acquire the income and goods of Hungary, which the Christian church could organize the most efficient way.

The rhetorical question is, where we have gone wrong, was asked by many, who analysed the more than 1000 years old history of the Hungarian tragedies in the Carpathian basin. Some believe it all began with the conflict between Koppány and Stephan. Today, 1000 years later it´s clear the conversion to Christianity was necessary and determining point in the life of Hungarians. Jesus Christ´s teachings of love stood close to the Hungarian spirit and to the emotional values of the ancient order. However, it also became clear that 1000 years ago the Christian church could have been organized in less cruel way and harmonized and implemented with the Hungarian interest, excluding the foreign interest.  

How it could happen, that Hungary, one of the strongest military powers of the contemporary Europe was defeated without any serious battles, acquired their assets and extradite by the German-Roman empire, led by the wealth hungry of western churches.
The book tells the story through the romantic history of Koppány and answers those unanswered questions for which we wait since 1000 years. 
 
 
Az igazi Koppány 
 

Koppány a magyar történelem félreértelmezett, elfeledett tragikus hőse. Életét és halálát a rágalmazás fekete fátyla fedi. A könyv lerántja a több mint ezer éve szőtt fátylat és bemutatja az igazi Koppányt, a nemzet érdekéért harcba szálló szabadsághőst. 

A szerző érdekfeszítő, izgalmas eseménysorozaton keresztül ismerteti úgy a főhős, mint barátai és ellenfelei életszemléletét, lelki beállítottságát és döntéseik lélektani hátterét. István nem tartozott egyértelműen Koppány ellentáborába, annak ellenére, hogy kora gyermekkora óta német papok nevelték, akik mindent elkövettek, hogy tanítványuk az ősi magyar értékeket és hagyományokat elrettentő pogány tévelygésnek tekintse. 

A Pannonhalmi Alapítólevél (998), világosan megfogalmazta Koppány és István viszályának igazi okát, amely nem "pogány-keresztény" ellentét volt, hanem hatalmi harc, háború a németek és a magyarok között. "Midőn a háború zivatara kitört a németek és a magyarok között, nagy villongás támadt, Somogy vármegye ki akarván űzni atyáim székéből…”A háborúba torkoló német-magyar viszály az érdekérvényesítés viszálya volt, Magyarország jövedelmének és javainak a megszerzéséért, amelyet a keresztény egyház megszervezése biztosított a leghatékonyabban. 

több mint 1000 éves kárpát-medencei magyar történelem tragédia-sorozatának elemzői többször feltették már a költői kérdést, hogy hol tévesztettük el az utat?  Egyesek Koppány és István viszályából vezetik le az úttévesztés döntő okát. Ma már 1000 év távlatából világosan látható, hogy a kereszténység felvétele szükséges és meghatározó volt a magyarság életében. Jézus Krisztus szeretettanítása közel állt a magyar lélek érzelemteli ősi értékrendjéhez. Viszont az is világossá vált, hogy 1000 évvel ezelőtt a keresztény egyház megszervezését kevésbé erőszakos módon is meg lehetett volna valósítani és jobban össze lehetett volna hangolni a magyar érdekérvényesítés céljaival, kiszorítva az idegen érdekek térhódítását.  

Hogyan történhetett meg mégis, hogy Magyarországot, a korabeli Európa egyik legerősebb katonai nagyhatalmát, jelentős háború nélkül sikerült legyőzni, megszerezni a javait és kiszolgáltatottá tenni a Német-Római Birodalom által irányított vagyonéhes nyugati egyházaknak?

A könyv Koppány története regényes elbeszélésével válaszol az 1000 éve megválaszolatlan kérdésre.

https://www.facebook.com/koppany01 

 
Megjelent Cey-Bert Róbert legújabb történelmi regénye!

 Példa kép

 A POZSONYI CSATA - Hadiparancs: „Irtsátok ki a magyarokat”!

A X. század legnagyobb csatáját a magyarok vívták 907-ben a bajorok által vezetett egyesült európai keresztes hadak ellen. A csata eredménye ismert: a magyar haderő tönkreverte a megsemmisítésükre érkező keresztes sereget és a győzelmével biztosította a magyarság fennmaradását a Kárpát-medencében.

A csata lefolyása és előzményei azonban kevésbé ismertek. A mai napig rejtély és elhallgatás fedi a történteket. A legfontosabb kiváltó ok természetesen a magyarok letelepedése volt a Kárpát-medencében. Egyesülve az itt élő avar rokonaikkal, a magyarok egy erős birodalmat alapítottak és meggátolták a frankok és a bajorok keleti terjeszkedését. Nyugaton attól tartottak, hogy a megerősödött magyarság nagyhatalmi politikát fog folytatni és visszaállítja Atilla Hun Birodalmának a Rajnáig és az Északi-tengerig terjedő hajdani határait.

A nyugati hadjárat előkészítése a magyarokkal szövetséges Arnulf német-római császár halála után (899) indult el, kezdetben lelki és vallási síkon. A magyarokat a végsőkig démonizálták, az Apokalipszis vészt hozó lovasainak és az ördöggel szövetséges, kegyetlen keresztényellenes pogányoknak kiáltották ki. A cél a magyarellenes európai keresztény összefogás megvalósítása és a magyarokat legyőzni képes keresztes had felállítása volt. A lelki felkészítés és a templomokban hirdetett pogányellenes propaganda sikerrel járt és 907 tavaszán egy hatalmas keresztes haderő gyűlt össze Ennsburgban és megfogadva Ludwig király hadiparancsát; „Irtsátok ki a magyarokat” („Hunguros eliminandos esse”) elindult a magyarok és az avarok megsemmisítésére.

A szerző figyelembe vette a IX. és a X. század valós történelmi eseményeit és az eseményeket befolyásoló főszereplők indítékait.
A magyar és a magyarbarát oldal főszereplői: Árpád kende, Kurszán horka, Szabolcs gyula, Ürkünd besenyő kagán, Arnulf német-római császár és Formosus pápa.
A magyarellenes keresztes szövetség főszereplői pedig Adeltrude spoletói császárnő, VI. Stephanus pápa, III. Sergius pápa, Theodóra, a dúsgazdag római özvegy, Leo bizánci császár, Thietmar salzburgi érsek és Luitpold bajor herceg.
A magyarok hatalmas győzelmet arattak a Pozsony környéki csatákban, hosszú időre elvették nyugati szomszédaik kedvét a Hunguria elleni támadástól és végérvényesen biztosították a magyarság fennmaradását a Kárpát-medencében.

A könyv megrendelhető online: http://puskikiado.hu/book/7034

Facebook: https://www.facebook.com/pozsonyicsata

 

 

 
New historical novel of Robert Gyula Cey-Bert

ATILLA THE HUN MESSAGE

just published!

Synopsis:

In light of the most recent historical researches, the question is raised more and more frequently by lovers of history – who really was Atilla, ruler of the Huns in the 5th century. Was he a frightening horseman of the Apocalypse who aimed to annihilate Christian Europe in his savage campaigns? Or was he a ruler of exceptional talent and tolerance, who ruled a vast empire stretching from the Tien Shan to the Atlantic Ocean with justice and equity?

        

 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 4 / 9
Atilla a Hun üzenet

 

  
Attila a Hun üzenet

Cey-bert Róbert történelmi regénye
Püski 2012

 Eredeti cím:
Atilla a Hun üzenet

Atilla neve a régi magyar helyesírás szabályai szerint  írva

 

 

My status